Evropski parlament usvojio Anti-SLAPP direktivu – dobili smo Dafnin zakon

Evropski parlament usvojio Anti-SLAPP direktivu – dobili smo Dafnin zakon

Danas je istorijski dan za sve novinare i aktiviste u Srbiji i Evropi: Usvojena je Anti-SLAPP Direktiva!

Danas je Evropski parlament u Strazburu glasao za usvajanje anti-SLAPP Direktive, poznate kao #DafninZakon.

Nakon duge borbe i zagovaranja, anti-SLAPP inicijativa Evropske komisije sa ključnim preporukama za rano odbacivanje neosnovanih tužbi protiv novinara i aktivista, i pokušaja Saveta EU da u velikoj meri razvodnji tekst Direktive, danas je usvojen u konsolidovanoj verziji.

Na putu do usvajanja, Direktiva je morala da prođe dve ključne stepenice: Evropski parlament i Evropski savet.

Stupanjem na snagu, Direktiva postaje prvi obavezujući pravni instrument sudovima u borbi protiv strateških tužbi u Evropi.

Zajedno sa Anti-SLAPP preporukama Evropske komisije iz aprila 2022. godine, stvara se snažan sistem u prekograničnoj odbrani od SLAPP tužbi i zaštiti od visokih tužbenih zahteva.