Finalne javne konsultacije u procesu izrade AP POU za period 2018-2020 u Novom Sadu

Finalne javne konsultacije u procesu izrade AP POU za period 2018-2020 u Novom Sadu

Beograd, 7. decembar 2018. godine-  Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su finalnim konsultacijama u Novom Sadu  povodom izrade Akcionog plana (AP) za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Ovo su bila pretposlednje konsultacije pred usvajanje finalnog oblika AP.

Cilj ovog sastanaka bio je da se široj javnosti predstavi Izveštaj o sprovođenju prethodnog Akcionog plana  koji je važio u periodu 2016- 2018. godine, kao i nove mere koje treba da uđu u novi AP.

Dragana Brajović, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predstavila je prisutnima inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu kao i mere koje su planirane novim AP. Ona je još jednom ponovila da je u izradi obog AP postojala potpuna saradnja države i OCD i da se u njegovo pisanje krenulo od “praznog papira” i kroz saradnju sa OCD doščo do finalnog oblika koji se danas predstavlja.

Danilo Rodić ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, na sastanku je predstavio mere čiji je predlagač Kancelarija, a odnose se na principe fiskalne transparentnosti i otvorenih podataka. Kancelarija je predlagač ukupno 3 mere koje su se našle u finalnoj verziji AP. On je naveo da se nada da će lokalne uprave krenuti u sličnom pravcu tj da će poput nekih većih gradova u svetu izraditi svoje lokalne AP. Kako on navodi, zato što život građana najviše zavisi od dešavanja na lokalnom nivou valsti. Najbolji primer u Srbiji je Grad Šabac koji je pri kraju sa usvajanjem lokalnog AP.

Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, navela je da je značajno što je došlo do promene načina izrade AP u poređenju sa prvim i da se ide ka partnerstvu između države i udruženja. Ovde je došlo do toga da su OCD prepoznate kao pravi partneri. Dosta predloga OCD je ušlo u AP ali ostaje da se vidi kako će ići njegova implementacija.