Finansijska kontrola CEPRIS-a je nastavak kampanje zastrašivanja i opstrukcije rada civilnog društva

Beograd, 12. april 2021. godine

Organizacije civilnog društva zahtevaju od nadležnih organa da hitno obustave pritisak na CEPRIS i da obustave sve radnje koje za cilj imaju ugrožavanje sloboda udruživanja i izražavanja, kao i onemogućavanje normalnog funkcionisanja organizacija civilnog društva.

Potpisnice ovog saopštenja izražavaju duboku zabrinutost zbog informacije o finansijskoj kontroli koja se već mesec dana po nalogu tužilaštva sprovodi nad Centrom za pravosudna istraživanja (CEPRIS), a koju je sudija Miodrag Majić izneo u jučerašnjem “Utisku nedelje”. U kontekstu prethodnih napada na civilno društvo, očigledno je da ova kontrola predstavlja zloupotrebu institucija i nastavak kontinuirane kampanje državnih organa u cilju zastrašivanja i opstrukcije rada civilnog sektora.

Ovaj vid pritiska nastavak je višegodišnje prakse zloupotrebe institucija, koja je kulminirala u julu prošle godine, dopisom kojim je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma od svih banaka u Srbiji zatražila proveru računa i finansijskih transakcija 57 organizacija, medija i novinara[1]. Prava namera iza ove provere postala je evidentna nakon skorašnjih napada na Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), od strane šefa poslaničke grupe SNS-a Aleksandra Martinovića. Podaci koje je izneo su poznati samo CRTA-i, donatoru, banci i Upravi za sprečavanje pranja novca.

Cilj ovakvog institucionalnog delovanja nije stvarna želja za sprovođenjem zakonskih provera, tim pre što se finansiranje civilnog društva može smatrati jednim od najtransparentnijih, već blokiranje normalnog rada ovog udruženja i njegovih članova. Na ovaj način, država nanosi teško nadoknadivu štetu civilnom društvu kako bi konstruktivnu kritiku ugušila negovanjem narativa koji akitiviste i aktivistkinje etiketira kao strane plaćenike i neprijatelje države i naroda.

Ovakvi postupci ne smeju da prođu bez konsekvenci. Zahtevamo od organa koji vrše sve brojnije i sve neopravdanije kontrole organizacija civilnog društva da, kada utvrde da nije bilo nikakvih nepravilnosti, tu činjenicu i javno obznane i učine sve što je u njihovoj moći da saniraju reputacionu štetu koju su im svojim postupanjem naneli.

Potpisnice:

 1. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 2. AIM Centar
 3. Asocijacija DUGA
 4. Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press

 5. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 6. Beogradski centar za ljudska prava
 7. BIRN
 8. Biro za društvena istraživanja (BIRODI)
 9. Boom93
 10. CANVAS
 11. Centar za evropske poslove (CEP)
 12. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
 13. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)
 14. Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD)
 15. Centar za monitoring i aktivizam – CEMA
 16. Centar za praktičnu politiku
 17. Centar za razvoj lokalnih medija
 18. Centar za ženske studije
 19. Cenzolovka
 20. City Smart Radio
 21. Civil Rights Defenders
 22. Evropski pokret u Srbiji
 23. Fond za humanitarno pravo
 24. Fondacija Iskorak
 25. Fondacija Sloboda štampe
 26. Građanske inicijative
 27. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 28. Inicijativa mladih za ljudska prava
 29. Inicijativa slobodnih građana – Novi Pazar
 30. Južne vesti
 31. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
 32. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 33. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
 34. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine (NDNV)
 35. Novosadska novinarska škola
 36. Omladinski centar CK13
 37. Organizacija aktivista REFORMA
 38. Partners Serbia
 39. Peščanik
 40. Res Publika
 41. Slavko Ćuruvija fondacija
 42. Trag fondacija
 43. Transparentnost Srbija
 44. Vojvođanski građanski centar

 

[1] U zvaničnom postupku koje su Specijalne procedure Ujedinjenih nacija pokrenule povodom ovog slučaja, Međudržavno telo za sprečavanje pranja novca (FATF) je stalo na stanovište da  je Srbija u ovom slučaju prekršila preporuke ovog tela u pogledu ovlašćenja finansijskih obaveštajnih službi, a Specijalni izvestioci UN su zaključili da je Vlada Srbije “zloupotrebila mehanizam za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa ciljem da zaplaši predstavnike civilnog društva i branitelje ljudskih prava, da ograniči njihov rad i da uguši kritiku vlasti”.