01 Apr Finansiranje političkih partija u Evropi

011 Finansiranje politickih partija u EvropiGrađanske inicijative i
Asociatia pro democratia (Buchurest)
2001, Novi Sad