Generalna Skupština CONCORD mreže u Briselu

trialog-logo-set

13-GI srp14.jun 2016 – U okviru projekta TRIALOG, sredinom juna održana je Generalna Skupština mreže organizacija civilnog društva CONCORD u Briselu. Građanske inicijative prisustvovale su Skupštini. To je bila idealna prilika za upoznavanje sa zainteresovanim stranama i ključnim donosiocima odluka na evropskom i svetskom nivou. Tokom dvodnevnog sastanak, nacionalna koordinatorka Građanskih inicijativa imala je prilike da se upozna sa politikama razvojne saradnje, da se umreži i predstavi inicijativu za uspostavljanje nacionalne platforme u zemljama Zapadnog Balkana, kao i da zatraži podršku članova CONCORD mreže.

20160614_160547

Osim Gradjanske Inicijative kao partneri učestvuju i Balkan Civil Society Development Network, Македонски центар за меѓународна соработка,Udruženje “Narodni parlament”, Centar Za Razvoj Nevladinih Organizacija – Crnvo, IDM Albania, Development NGO platforms in Slovenia and Croatia, Fundacja “Pontis”, Concord European NGO confederation for Relief and Development, HORIZONT3000 – Österreichische Organisation für Entwicklungszusammenarbeit

trialog-disclaimer