Godišnji forum omladinske politike KOMS: MLADI U FOKUSU

Godišnji forum omladinske politike KOMS: MLADI U FOKUSU

Poziv za učešće

Akterima omladinske politike u Srbiji i regionu: institucijama, ustanovama, organizacijama i pojedincima/kama – svima koji brinu o mladima!

 

Krovna organizacija mladih Srbije organizuje godišnji forum omladinske politike, kao najveći godišnji događaj na kome želimo da okupimo naše najznačajnije partnere i aktere omladinske politike u Srbiji, a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u okviru projekta „Iskorak“.

Godišnji forum omladinske politike biće održan u četvrtak 25. maja 2017. godine u Beogradu u Skupštini Grada Beograda. Ovogodišnji forum ima za cilj da pokrene diskusiju o šansama i rizicima za mlade u Srbiji. Ciljevi foruma su predstaviti stanje mladih i oceniti učešće mladih u donošenju odluka, a pre svega proceniti odnos prema mladima, prilike i pretnje u oblastima: aktivizma i participacije mladih u donošenju odluka; radnih prava mladih; i društveno osetljivih grupa mladih.

Učesnici/ce foruma:

150 aktera/ki omladinske politike: organizacije mladih i za mlade, učesnici/ce programa jačanja kapaciteta KOMS i Akademije omladinske politike KOMS, omladinski radnici/ce, članovi/ce saveta KOMS,  predstavnici/ce krovnih saveza mladih Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, SKGO, predstavnici/ce Kancelarija za mlade i ustanova, sindikati mladih, podmladci političkih stranaka i partija, i drugi predstavnici/ce međunarodnih organizacija i donatora koje rade sa mladima.

Agenda:

Vreme Tematske celine i uvodničari
11.15 – 11.45 Registracija učesnika/ca

 

12.00 – 13.30 Uvodni deo – rad u plenumu:

· Uvodni pozdravni govor i otvaranje Foruma: Ministarstvo omladine i sporta R. Srbije, Grad Beograd i Krovna organizacija mladih Srbije

· Mladi u Srbiji 2016 /17. godine: presek stanja istraživanja o mladima: Ministarstvo omladine i sporta R. Srbije i Krovna organizacija mladih Srbije

· Aktivno učešće mladih u Evropi: Advisory Council of Youth of Council of Europe

· Istraživanje o mladima Zapadnog Balkana: Friedrich Ebert Stiftung

· Da li dajemo šansu mladima? – Krovna organizacija mladih Srbije

13.30 – 14.30 Ručak

 

14.30 – 16.00 Rad u radnim grupama – Prilike i pretnje:·           Aktivizam i uključivanje mladih u donošenje odluka:

Matrica za praćenje podsticajnog okruženja za unapređenje položaja mladih- Krovna organizacija mladih Srbije

·           Mladi radnici i radnice:

Zaključci konferencije o zapošljavanju mladih KOMS – Krovna organizacija mladih Srbije

Mladi na radnim mestima – podmladak sindikata

·           Društveno osetljive grupe mladih:

OEBS: Društveno uključivanje marginalizovanih mladih – Krovna organizacija mladih Srbije

Rad Saveta za ravnopravnost i inkluzivno društvo i podaci sa terena – Krovna organizacija mladih Srbije

 

16.00 -16.30 Zaključci Foruma – rad u plenumu

Prijavljivanje i rokovi:

Prijave za Forum su obavezne i nalaze se na sledećem linku >>>. Prijave slati do četvrtka, 18. maja 2017. godine do 23:59h. Odabrani učesnici foruma dobiće potvrdu 19. maja da li im je prijava prihvaćena ili ne, na osnovu sledećih kriterijuma:

1. prethodno iskustvo

2. motivacija.

Jedan od kriterijuma za izbor učesnika/ca biće i ujednačena polna i regionalna zastupljenost, ali i ujednačeno prisustvo predstavnika osetljivih i manje zastupljenih grupa, organizacija/ustanova, ali i pojedinaca/ki.

Napomene:

Organizator obezbeđuje ručak na samom događaju. Samo za učesnike koji žive dalje od 250 km  KOMS obezbeđuje noćenje u hotelu sa doručkom. Putni troškovi će biti refundirani na licu mesta, samo do visine povratne autobuske karte iz mesta dolaska na osnovu uvida u original kupljene karte. KOMS ne snosi troškove goriva, taksija, putarine i parkinga.

Više informacija možete dobiti od Maletin Nenada, programskog koordinatora KOMS, na telefon 069 738 446 ili e-mail adresu: nenad.maletin@koms.rs radnim danima od 9 do 17h.

Preuzmite poziv u PDF-u.