Grad Leskovac da spreči zloupotrebu novca za socijalnu zaštitu i osudi nasilje nad onima koji na to ukazuju

Koalicija “Otvoreno o konkursima – OKO” poziva Grad Leskovac da ne dozvoli da javna sredstva namenjena socijalnoj zaštiti i ovog puta budu zloupotrebljena raspodelom suprotno javnom interesu, i stoji solidarno uz one koji na ovu praksu godinama ukazuju, i zbog toga su izloženi surovom zastrašivanju i pretnjama. 

Naime, na nedavno završenom  konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja u oblasti socijalne zaštite u 2023. godini, koji je objavio Grad Leskovac, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj, ukupno 5.100.000,00 dinara je opredeljeno za projekte udruženja koja, prema navodima organizacija i medija iz Leskovca već više godina dobijaju sredstva na ovom konkursu, a ne ispunjavaju uslove konkursa, nema informacija o rezultatima njihovog rada, ili ih vode lica povezana sa gradskom upravom i članovima komisije. 

Jedna od dve organizacije koje su dobile najviši iznos sredstava je “Grad Jelica”, udruženje koje, prema pisanju medija, godinama unazad od Grada dobija značajne sume novca za sprovođenje projekta sa istim nazivom. Ni ovo udruženje, ni njihov projekat “Od nas za vas”, koji je na ovogodišnjem konkursu dobio 2.500.000,00 dinara, nisu ni na koji način vidljivi javnosti.

Kao i ranijih godina, dva udruženja –  Udruženje samohranih roditelja Tate i Mame (UTIM) i Udruženje sindikata penzionera Leskovac su ovogodišnjem konkursu podržana sa ukupno  1.800.000,00 dinara za šest projekata. Ova dva udruženja su osnovana od strane istog lica – Miodraga Stankovića. Udruženje UTIM pruža uslugu SOS telefona za žrtve nasilja, iako je Stanković lično dva puta osuđen za nasilje u porodici, o čemu su već prethodno izveštavali i lokalni i nacionalni mediji.

U ukupnom iznosu od 450.000,00 dinara podržani su projekti Centra za porodičnu medijaciju, ispred koga se, prema pisanju medija, prethodno kao zastupnica pojavljivala Mia Kulić Stevanović, pravnica u Centru za socijalni rad i supruga jednog od članova komisije koja je odlučivala o vrednovanju i rangiranju projekata, Miloša Stevanovića, takođe zaposlenog u Centru.

Iznosom od 100.000,00 dinara je podržan i projekat udruženja Odbor za ljudska prava Leskovac, koje prema javno dostupnim podacima nije registrovano u oblasti socijalne zaštite, što nije u skladu sa uslovima konkursa. Ovo udruženje je i prethodnih godina bilo predmet kritika lokalnih medija zbog svog učešća u raspodeli sredstava namenjenih socijalnoj zaštiti, i otvorene političke podrške zastupnika ovog udruženja lokalnim vlastima.

Ukupnim iznosom od 250.000,00 dinara su podržani projekti Udruženja inženjera i tehničara Leskovac i udruženja “Saobraćajna medijacija”, za koje je vidno da se ne ostvaruju u oblasti socijalne zaštite, što je suprotno uslovima konkursa. Udruženje “Saobraćajna medijacija” je nakon raspisivanja konkursa promenilo svoju navedenu oblast ostvarivanja ciljeva, tako da pored promocije ispravne komunikacije među učesnicima u saobraćajnim nezgodama obuhvata i socijalnu zaštitu.

Ovakvo raspolaganje novcem koji je namenjen najosetljivijim grupama daleko je od ispunjenja javnog interesa i predstavlja nastavak prakse finansiranja GONGO organizacija kroz javne konkurse. Time se ugrožava održivost organizacija civilnog društva koje pružaju stvarne usluge korisnicima, a i onako nedovoljna sredstva za socijalno ugrožene građane ne dolaze do onih kojima su namenjena.

Podsećamo da je organizacija Žene za mir iz Leskovca od prošle godine izložena surovoj kampanji zastrašivanja i pretnji zbog ukazivanja na neregularnosti u raspodeli novca za socijalnu zaštitu u Leskovcu. Koalicija pruža svu podršku Ženama za mir, i poziva nadležne gradske organe da jasno pokažu da je ovakvo ponašanje nedopustivo, i obezbede adekvatnu zaštitu našim koleginicama.

 

Ispred Koalicije OKO:

Građanske inicijative

Centar “Živeti uspravno”

Udruženje Res Publika

Centar za evropske politike

FemPlatz

Krovna organizacija mladih Srbije

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Asocijacija DUGA

Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11

Transparentnost Srbija

Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije