Građani u akciji! Prijavite svoje učešće na Sajmu OCD-a u Požegi

TACSO RC GI logo

Ovim putem vas obaveštavamo da TACSO Građanskih inicijativa, Resursni Centar  za organizacije civilnog društva u Srbiji, raspisuje poziv za organizacije civilnog društva iz opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga (Gornji Milanovac, Lučani, Požega, Ivanjica, Bajina Bašta, Čačak, Kosjerić, Čajetina, Arilje, Priboj, Nova Varoš i Prijepolje) za učesšće na Sajmu OCD koji će se održati u Požegi 11. Oktobra 2016. godine, u vremenu od 10:00 do 17:00 časova.

Sajam se organizuje uz saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Cilj održavanja Sajma je promocija rada, povećanje vidljivosti i pospešivanje uključenosti OCD u demokratske društvene procese na putu EU integracija, promocija građanskog aktivizma i volonterizma.

Sajam je namenjen svim organizacijama civilnog društva koje su registrovane na teritoriji navedenih opština i gradova a posebno onima koje se bave podizanjem kapaciteta OCD, razvijanjem dijaloga sa lokalnim samoupravama, pružanjem usluga u zajednici za različite društvene grupe, brigom o zaštiti čovekove okoline, ljudskim pravima, razvoju demokratije i sl.

U okviru ovog Sajma biće dodeljene i tri nagrade Propulsion programa Fondacije Dokukino.

Za Propulsion nagradu mogu se prijaviti kampanje i projekte koji su realizovane u periodu januar 2015 – septembar 2016, a koje su aktivno koristile nove medije i kanale komunikacije (društvene mreže, vebsajtovi i blogovi) u svojoj promociji i realizaciji. Nagrade iznose 300, 200 i 100EUR, a rok za prijavu je 3. oktobar 2016. godine u 17h. Projekti i kampanje prijavljuju se preko posebnog aplikacionog formulara OVDE.

Sajam je osmišljen tako da će OCD iz svake opštine/grada imati priliku da se predstave i da svoje aktivnosti i delovanje približe građanima/kama koji/e će tog dana prisustvovati ovom događaju. Na osnovu blagovremenog prijavljivanja i relevantnosti pristiglih prijava, organizator će doneti odluku o organizacijama koje će imati priliku da se predstave na Sajmu.

Posebno ohrabrujemo slanje zajedničkih prijava za jedan štand, koje mogu biti prijave lokalnih/opštinskih ili tematskih mreža.

Tokom Sajma biće distribuiran promotivni materijal, predstaviće se aktivnosti i mogućnosti u okviru Resursnog centra i realizovaće se okrugli sto na temu: Saradnja lokalne samouprave i organizacija civilnog društva.

Događaji su otvoreni za zainteresovane organizacije civilnog društva, predstavnike lokalnih samouprava, medija i građane.

 Zainteresovane OCD su u obavezi da popune aplikacioni formular na linku ovde najkasnije do 3. oktobra 2016. godine do 17 časova.

Organizator sajma obezbeđuje besplatno korišćenje štandova, mogućnost dodatne prezentacije, osveženje, kontakt sa medijima, kao i putne troškove za predstavnike/ce OCD van Požege. Organizacije civilnog društva se ohrabruju se da učestvuju u svim aktivnostima Sajma.

Preuzmite Agendu sajma

 

Preuzmite AGENDU Okruglog stola

Sve dodatne informacije možete dobiti od predstavnice Resursnog Centra (kancelarije Fondacije Dokukino, članice TACSO konzorcijuma), koleginice  Vladice Jovanović na telefon 060/3840606 ili putem mejla jovanovic@dokukino.org

Kreativne ideje su dobrodošle!

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja,

Tim TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa

Cilj delovanja Resurs Centra je pružanje podrške radi stvaranja jačeg civilnog društva i podsticajnog okruženja za njegovo funkcionisanje, kao i održivosti TACSO funkcija po završetku projekta 2017. godine. Konzorcijum, koji je izabran da bude TACSO Resurs Centar u Srbiji, predvode Građanske inicijative a njegovi članovi su i Kuća ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora i Fondacija za nove komunikacije Dokukino. Projekat Tehničke podrške organizacijama civilnog društva podržan je od strane EU.

TACSO RC footer 2016