Građanske inicijative finansiraju projekte OCD iz oblasti socijalne zaštite u 5 opština Raškog i Zlatiborskog okruga

10 Apr Građanske inicijative finansiraju projekte OCD iz oblasti socijalne zaštite u 5 opština Raškog i Zlatiborskog okruga

Nakon završenog konkursa za finansiranje projekata organizacija civilnog društva koje deluju u obasti socijalne zaštite u Tutinu, Novom Pazaru, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju, a na osnovu ocena šestočlane konkursne komisije, koji su činili predstavnici/ce Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromašta, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Udruženja „Snaga prijateljstva – Amity“, Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Građanskih inicijativa i konsultant iz oblasti socijalne politike, finansijsku i tehničku podršku Građanskih inicijativa dobiće ukupno 10 OCD koje će tokom narednih 6 meseci sprovodti projekte u svojim loklanim zajednicama.

Ukupna vrednost odobrenih projekata iznosi skoro 30.000 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Podrška će biti dodeljena sledećim organizacijama:

  1. Centru za pružanje usluga iz Nove Varoši za sprovođenje projekta „Uključi se i ti“ čiji je cilj aktivno uključivanje mladih iz osetljivih grupa u lokalne institucionalne strukture ( Savet za mlade, KZM) koje se bave planiranjem i implementcijom lokalnih dokumenata u oblasti omladinske politike i kako bi se obezedilo da lokalna dokumenta koima se uređuje položaj mladih sadrže ciljeve i aktivnosti koje su odraz stvarnih potreba mladih iz osetljivih grupa
  2. Akademskoj inicijativi Forum 10 i Udruženju samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica“ZAJEDNO“ iz Novog Pazara za sprovođenje projekta „Informator za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite“ u cilju informisanja građana/ki o načinima ostvarivanja prava u sistemu socijlane zaštite
  3. Udruženju „Mladi i Talentovani“ iz Prijepolja koje će sprovođenjem projekta „Mladi za stare“ doprineti podizanju nivoa kvaliteta socijalnih usluga na lokalnom nivou i razvijanju međugeneracijskih odnosa kroz kreiranje volonterskog servisa za bavljenje unapređenjem kvaliteta života i eliminacijom društvenog zanemarivanja lica u trećem dobu, i uticati na podizanje svesti lokalne sredine o problemima koji su u vezi sa starijim osobama sa teritorije opštine Prijepolje
  4. Društvu za borbu protiv šećerne bolesti „Sahar“ iz Tutina  koje će ktoz projekat „Edukacija, prevencija i pomoć“ raditi na unapređenju položaja osoba obolelih od dijabetesa na prostoru opštine Tutin
  5. Udruženju samohranih roditelja i jednoroditeljskih porodica“ZAJEDNO“ iz Novog Pazara za projekat „Jednake šanse za sve“ u cilju unapređenja postojećih i uvođenja novih socijalnih usluga u gradovima i opštinama Raškog i Zlatiborskog okruga
  6. Ženskoj inicijativi i Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu iz Priboj koji će kroz projekat „I mi smo tu pored vas“ raditi na povećanju društvene uključenosti osoba sa invaliditetom (OSI)  i poboljšanje pristupa informacijama, kroz razvijanje njihovih kapaciteta za efikasnije učešće u procesu donošenja odluka i iskazivanje sopstvenih potreba na lokalnom nivou
  7. Udruženju „Jedinstvo akcije“ i Muslimanskom humanitarnom društvu „Merhamet – Sandžak“ iz Novog Pazara za projekat „Da starost ne bude teret“ čiji je cilj unapređenje kvaliteta života starih i bolesnih osoba na ruralnom području grada, kroz uspostavljanje usluga pomoći i podrške u lokalnoj zajednici.

Konkurs koji je bio otvoren do 31.marta 2014.godine deo je projekta „Jednaki u pružanju socijalnih usluga“ finansira Evropska unija u okviru Programa Podrška civilnom društvu 2012, a  sufinаnsirа se iz budžеtа Rеpublikе Srbiје – Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm. Projekat sprovode Građanske inicijative i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.