Građanske inicijative na novoj adresi

Kuća ljudskih prava i demokratijeBeograd, 24. novembar 2014. – Od danas se Građanske inicijative nalaze na adresi Kneza miloša broj 4, u sklopu Kuće ljudskih prava i demokratije. Novi brojevi telefona na koje smo od sada dostupni su 011/3284-188, 3284-244 i 3284-247.

Kuća ljudskih prava i demokratije okuplja Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Centar za praktičnu politiku.