Građanske inicijative predstavile aktivnosti u oblasti slobode izražavanja evropskim institucijama

U okviru studijske posete Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) institucijama EU pri projektu TACSO programa Ljudi ljudima „Uloga civilnog društva u Srbiji: Pregovori pristupanja u EU – doprinos u sferi vladavine prava i ljudskih prava”, srediniom juna 2016.godine održano je nekoliko sastanaka. Predstavnici NKEU sastali su se predstavnicima COELA iz Slovenije i Irske, zatim prestavnicima DG Near, DG Home Affairs, kao i predstavnicima Evropskog parlamenta kojima su, između ostalog, predstavili svoj rad.

NKEU su u radnoj poseti evropkim institucijama predstavili koordinatorka Nataša Dragojlović, Bojana Selaković iz Građanskih inicijativa, Sara Dereta iz Centra za praktičnu politiku, koordinatori za poglavlja 23 i 24  Milan Antonijević iz YUCOM-a i Sonja Stojanović Gajić iz Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku, kao Ivan Knežević i Ivana Lazarević iz Evropskog pokreta u Srbiji.

Cilj ove posete bio je predstavljanje u evropskim institucijama rada Nacionalnog konventa kao jedinstvene platforme i konsultativnog mehanizma u regionu za učešće organizacija civilnog društva u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Svi predstavnici i predstavnice NKEU takođe su preneli snažnu poruku o potrebi ubrzanja procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, insistirajući na što skorijem otvaranju poglavlja 23 i 24.

Poseta se završila sastankom sa predstavnicima i ekspertima Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji koji su direktno uključeni u proces pridruživanja u okviru različitih poglavlja.

Zaključak svih sastanaka jeste da je uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija Srbije od velikog značaja, naročito u pogledu nastavka demokratizacije društva, ali i otvaranja novih mogućnosti za ostvarivanje saradnje s drugim akterima u Evropskoj uniji. Takođe, organizacije civilnog društva u Srbiji pregovarački proces treba da iskoriste kao prostor za ostvarivanje uticaja na dalju transformaciju srpskog društva, u smislu učvršćivanja uloge nezavisnih tela, institucija i vladavine prava, kao i za postizanje saglasnosti oko ključnih tekovina demokratije.

Sve strane-učesnice sastanaka izrazile su optimizam po pitanju nastavka procesa pregovora.