17 Mar Građanske inicijative predstavile usluge Resurs centra na Sajmu projekata „EU i Srbija na delu“

SAJAM EU I SRBIJA NA DELUBeograd, 17. mart 2015. – Sajam projekata koje finansira Evropska unija – „EU i Srbija na delu“ održan je danas u Beogradu u organizaciji Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Informacionim centrom EU. Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, predstavila je na sajmu usluge Resurs centra GI i načine za podršku udruženjima građana, al ii medijima i njihovim predstavnicima.

Na sajmu, koji je prvi put organizovan za medije, predstavljeno je 11 sektora i više od 60 raznih projekata koje je EU finansirala od 2000. godine a koji su sprovedeni u partnerstvu sa institucijama Republike Srbije. Predstavljeni su projekti iz oblasti zdravstva, energetike, zaštite životne sredine, sektora obrazovanja, socijalne zaštite, kulture, medija i civilnog društva, pravosuđa i unutrašnjih poslova, lokalnog razvoja, inovacija i konkurentnosti, poljoprivrede do pomoći EU poplavljenim područjima u zemlji.

Na sajmu je predstavljen i novi paket finansijske pomoći iz IPA pretpristupnih fondova iz budžetske godine IPA 2014. u iznosu od 189 miliona evra čija se implementacija očekuje tokom ove godine. Zaključno sa ovim finansijskim paketom, od 2000. do danas EU je obezbedila preko 3 milijarde evra bespovratne pomoći u Srbiji.

Na sajmu su učestvovali mnogobrojni novinari iz beogradskih i redakcija lokalnih medija, predstavnici Delegacije EU, raznih ministarstava i drugih državnih institucija, lokalnih institucija, krajnji korisnici pomoći EU, predstavnici organizacija civilnog društva i mnogi drugi.