Građani na prvom mestu: Zahtevi civilnog društva za bolju upravu na Zapadnom Balkanu

BEOGRAD, 25. septembar, 2018. godine – Dvodnevna konferencija koju organizuje Centar za evropske politike (CEP) predstavlja završnicu regionalnog projekta WeBER koji je u protekle tri godine realizovala mreža istraživačkih organizacija Zapadnog Balkana TEN.

Tokom dvodnevne konferencije biće predstavljen Regionalni izveštaj o monitoringu proseca reforme javne uprave (RJU), a na posebnom penelu fokus će biti na praćenju RJU od strane lokalnih organizacija civilnog društva, uključujući gradove i opštine koji će predstaviti najuspešnije lokalne projekte.

Otvaranju konferencije „Građani na prvom mestu: Zahtevi civilnog društva za bolju upravu na Zapadnom Balkanu“ koja se održava danas i sutra u Beogradu prisustvovala je, i govorila o učešću građana u procesu donošenja odluka, Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa.

“Građani žele da budu uključeni u procese donošenja odluka ali su izgubili poverenje u postojeće mehanizme. Za izgradnju poverenja od ključne važnosti je kreiranje odgovarajućeg formata za dijalog na bazi dosadašnjih naučenih lekcija. Pre svega, vlast mora da se obaveže na obavezno dostavljanje povratne informacije na predloge, sugestije i komentare zainteresovane javnosti. U suprotnom ni građani, ni organizacije civilnog društva neće želeti da gube vreme, energiju i znanje na komunikaciju u kojoj ih druga strana potpuno ignoriše.” istakla je Selaković

Programska direktorka CEP-a, Milena Lazarević rekla je da je najveći izazov za organizacije civilnog društva da ih „čuju donosioci odluka“.

„Što se više uključujemo u reformu javne uprave, vlade u regionu počinju da shvataju da im nismo pretnja, već da možemo da budemo partneri, kao i da im naše kritike mogu biti od pomoći“, rekla je Lazarević.

Ona je navela da je projekat WeBER nastao sa ciljem da pomogne građanima da bolje izraze potrebe za modernom i efikasnom javnom upravom kroz aktivnije učešće, praćenje i insistiranje na ispunjavanju donetih politika i kreiranje novih uz učešće civilnog društva.

Platforma WeBER okuplja 33 organizacije civilnog društva iz šest zemalja regiona, a projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje procesa reforme javne uprave – WeBER“ finansirali su EU i ambasada Holandije.