Građanske inicijative izabrane za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine.

Građanske inicijative izabrane za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave doneli su Odluku o izboru članova iz reda organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2018-2020. godine.

Uvidom u pristigle prijave koje ispunjavaju formalne uslove, a na osnovu rezultata primene kriterijuma iz Javnog poziva, Procedura za rad Komisije i formirane Rang liste kandidata za člana Posebne radne grupe, Komisija je donela odluku da 7 organizacija, sa najvećim brojem bodova bude izabrano u članstvo za Posebnu radnu grupu.

Građanske inicijative, sa ukupno 170 osvojenih bodova, jedna su od organizacija koje će učestvovati u radu ove grupe u narednom periodu.