Građansko vaspitanje – procena dosadašnjih rezultata 2009.

Osam godina je proteklo od uvođenja predmeta Građansko vaspitanje u obrazovni sistem Republike Srbije.

To je dovoljno dug period da bi se sprovelo istraživanje o efektima njegove primene u osnovnim i srednjim školama. Rezultati istraživanja i efekti realizacije predmeta Građansko vaspitanje zahtevaju razumevanje konteksta u kom je predmet uveden u osnovne i srednje škole, i izazova i pretnji koji su uticali na njegovu sudbinu.

Građanske inicijative ove rezultate predstavljaju kao plod napora velikog broja profesionalaca koji
nesebično doprinose da obrazovanje za demokratsko građanstvo bude jedan od osnova za pripremu dece i mladih ljudi za ulogu aktivnih građana i građanki i jačanje njihovih kompetencija za preuzimanje odgovornosti za razvoj Srbije.

Preuzmi publikaciju (.pdf)