Grantovi za mlade na jugu Srbije: Poziv za prijave

PIN pokreće novu šemu malih grantova za zajednice u Srbiji u okviru projekta Pojačavanje lokalnih glasova za pravičan razvoj (ALVED)uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva (Fond za konflikte, stabilnost i bezbednost – CSSF).

Od septembra 2020. godine, projekat ALVED na jugu Srbije sprovode People in Need (PIN), Inicijativa za mirne promene (PCi) i Građanske inicijative. Projekat pruža podršku civilnom društvu, mladima i lokalnim institucijama u tri jedinice lokalne samouprave – Bujanovac, Lebane i Vranje. Podrška uključuju izgradnju kapaciteta i finansiranje lokalnih organizacija civilnog društva, omogućavanje inkluzivnog planiranja i pružanja javnih usluga, kao i brojne programe osnaživanja i aktiviranja mladih, kao što su obuke, građanski aktivizam, podizanje svesti, plaćena stažiranja itd.

Prema istraživanju koje je PIN uradio u decembru 2021. godine, u ove tri lokalne samouprave, manje od polovine mladih žena (37%) i muškaraca (40%) smatra da mladi imaju znanja i mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou. Ipak, tim ALVED-a je primetio da kada im se pruže prilika i veštine, postoji želja i spremnost da se doprinese kako bi se zajednice učinile boljim.

Nadovezujući se na ciljeve projekta – osnaživanje i angažovanje mladih žena i muškaraca na jugu Srbije – ovaj poziv ima za cilj da aktivira mlade u Bujanovcu, Lebanu i Vranju da promovišu ili podrže pozitivne promene u svojim zajednicama.