GRANTOVI ZA URGENTNU PODRŠKU ZA MONITORING RADA INSTITUCIJA, ZAGOVARANJE I INFORMISANJE GRAĐANA U VEZI SA PANDEMIJOM COVID-19

Beograd, 10. decembar 2020. godine

U okviru projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, otvoren je poziv za podnošenje predloga projekata za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19.

 

Proglašenje pandemije i mere koje je Vlada Srbije primenjivala u borbi protiv koronavirusa uticale su na poštovanje osnovnih ljudskih prava svih građana Srbije. U periodu od proglašenja pandemije, naročito u vreme vanrednog stanja proglašenog od strane Vlade Srbije, građanima Srbije su ograničena prava na slobodno kretanje i okupljanje. Ograničenje ovih prava, iako je ostalo upitno da li je bilo primereno trenutnoj situaciji, bila su propisana od strane relevantnih institucija. S druge strane, monitoring organizacija građanskog društva ukazao je na veoma primetno ugrožavanje prava na izražavanje i informisanje, prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu građana, kao i radnih prava.

U vreme vanrednog stanja, organizacije građanskog društva su dale značajan doprinos informisanju građana, povećanju transparentnosti institucija i prevazilaženju posledica ove krize. Prema rezultatima monitoringa koje su sprovele Građanske inicijative, organizacije su se bavile 1) humanitarnom pomoći i uslugama socijalne zaštite, 2) monitoringom rada institucija i zagovaranjem za poštovanje prava građana i 3) omogućavanjem većeg pristupa informacijama od javnog značaja i informisanjem građana.

Poziv za urgentnu podršku biće namenjen podršci u druge dve navedene oblasti rada organizacija građanskog društva. Takođe, Poziv će biti komplementaran ostalim grantovima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju koja je u prethodnom periodu odvojila značajna sredstva za dodelu humanitarne pomoći i usluge socijalne zaštite građana u vreme pandemije Covid-19 u Srbiji.

Cilj poziva: Organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe uključuju građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom Covid-19, kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija. 

Odabrani projekti organizacija, medija i neformalnih grupa građana će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa. Odabrani projekti će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojima deluju i probleme građana iznositi pred donosioce odluka.

Osim finansijske podrške, odabranim organizacijama, medijima i neformalnim grupama biće obezbeđena mentorska podrška u oblastima uključivanja građana, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe građana i čuo njihov glas.

Osnovne informacije za urgentnu podršku:

 • Oblast podrške: Monitoring, zagovaranje i informisanje građana u vreme pandemije Covid-19
 • Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 21. decembar 2020. godine
 • Vrednost grant šeme: 22.000.000,00 RSD
 • Ko može da podnese predloge projekata: Organizacije građanskog društva (OGD), mediji i neformalne grupe
 • Okvirni, predviđeni broj podržanih projekata: 15
 • Trajanje grantova: između 6 i 12 meseci
 • Minimalni i maksimalni iznos grantova: 500.000,00 RSD – 1.800.000,00 RSD

Projekti koji imaju komponentu zagovaračkih aktivnosti imaće prednost u odnosu na druge projekte. 

Ko može da podnese predlog projekta?

Podnosioci predloga projekata mogu biti organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe građana, u partnerstvu ili samostalno, koje su u prethodnom periodu pokazale angažovanost na ublažavanju negativnih posledica pandemije COVID-19.

Podnosioci predloga projekata baziraju svoj rad na poštovanju ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti.

Ko ne može da podnese predlog projekta?

 • Organizacije, mediji ili neformalne grupe koje do sada nisu imale aktivnosti u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19,
 • Organizacije ili mediji koja nisu izmirili svoje zakonske obaveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa,
 • Organizacije ili neformalne grupe koje su posredno učestvovale ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbiji,
 • Međunarodne organizacije koje su registrovane u Srbiji.

 

Okviran spisak aktivnosti koje se mogu finansirati kroz ovaj Poziv obuhvata:

 • Praćenje rada institucija na nacionalnom ili lokalnom nivou;
 • Istraživačke aktivnosti usmerene na kreiranje aktivnosti ili predloga politika zasnovanih na prikupljenim informacijama;
 • Zagovaračke aktivnosti za promenu politika ili praksi institucija u cilju unapređenja poštovanja ljudskih prava;
 • Sazivanje/učešće u diskusijama sa institucijama u cilju poboljšanja transparentnosti i jačanja institucija ili implementacije postojećih politika/praksi;
 • Prikupljanje i distribucija informacija od javnog značaja za građane, u oblasti zdravlja, prevencije i mogućnosti lečenja u lokalnim sredinama;
 • Informativne i obrazovne aktivnosti u vezi sa sprečavanjem širenja lažnih vesti u vezi sa pandemijom;
 • Urgentno zastupanje koje se odnosi na pristup pravdi;
 • Inovativni pristupi mobilisanju javne podrške kroz javni nastup, organizaciju online događaja i inovativno korišćenje medija;
 • Monitoring obrazovnog sistema u uslovima pandemije.

Lista je indikativna i moguće je predložiti i druge vrste aktivnosti u skladu sa ciljevima poziva. 

Kako podneti predlog projekta za učešće u Pozivu?

Predlog projekta se podnosi na internet stranici act.civicatalyst.org.

Ukoliko imate tehničkih pitanja u toku podnošenja predloga projekata, možete se obratiti tehničkoj podršci na support@catalystbalkans.org.

Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i ovih Smernica i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT tim na info@act.org.rs

Rok za podnošenje predloga projekata

Rok za podnošenje prijava je 21. decembar 2020. godine, do 17h.

Molimo podnosioce predloga projekata da uzmu u obzir moguće tehničke probleme i svoje projekte ne šalju u poslednjem trenutku.

Info sesija

U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu u online formatu biće održana 14. decembra 2020. godine u 14 časova, sa ciljem da se OGD približi ACT projekat i ovaj Poziv. Tokom informativne sesije svi učesnici će imati priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.

Molimo vas da obavezno prijavite svoje učešće na infosesiji ovde

Snimak infosesije, kao i prezentacija i odgovori na pitanja organizacija biće postavljeni na našem sajtu.

Pitanja i odgovori

Dodatna pojašnjenja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja prijava možete dobiti postavljanjem pitanja isključivo elektronskim putem na adresu info@act.org.rs najkasnije do četvrtka 17. decembra 2020. godine do 16h sa naznakom “Poziv za dodelu grantova za urgentnu podršku”. ACT Tim će odgovoriti na sva postavljena pitanja do 18. decembra 2020. godine do 16h u okviru dokumenta Pitanja i odgovori, koji će se ažurirati svakog petka na ACT internet stranici.

Za sva dodatna tehnička pitanja koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava pišite na support@civicatalyst.org

Dokumentacija

Detaljne Smernice za podnošenje predloga projekata koje sadrže više informacija, budžet i uputstvo za prijavljivanje možete preuzeti u nastavku.