ICSW 2019 Novosti i registracija

Međunarodna Nedelja Civilnog Društva 2019 - Moć Zajedništva

Pitali smo Vas šta želite od Međunarodne nedelje civilnog društva 2019 (International Civil Society Week 2019)

 

REGISTRUJ SE

 

Rekli ste nam da Vas zanima povezivanje i izgradnja saveza, solidarnost, i zajedničke akcije, usmerene na rešavanje problema na globalnom nivou.

  • MOSTOVI: Ovaj segment usredsrediće se na razjašnjavanje ciljeva, identifikaciju i povezivanje sa relevantnim akterima, usklađivanje interesa, izgradnju saveza, definisanje uloga i održavanje veza nastalih na zajedničkim vrednostima.

 

Rekli ste nam da želite da saznate više o građanskim pokretima koji niču širom sveta i da se povežete sa njihovim osnivačima.

  • ULICE: Ovaj segment će istražiti snage novonastalih grassroot građanskih pokreta širom sveta, razmotriti načine komunikacije sa građanima kako bi se bolje povezali sa svojim ciljnim grupama i promisliti koje su to veštine koje su neophodne organizacijama civilnog društva za angažovanje građana za zagovaranje, izgradnju zajednice ili filantropiju.

 

Rekli ste nam da želite alate, resurse i veštine koje povećavaju učešće ljudi.

  • STEPENICE: Ovaj segment će predstaviti alate i pristupe koji omogućavaju efikasnu i inovativnu saradnju, sa fokusom na zajedničkom radu na zaštiti i odbrani osnovnih prava i demokratskih sloboda i osiguranju održivog razvoja.

 

Moć zajedništva leži u tebi. Registrujte se sada za Međunarodnu nedelju civilnog društva 2019.

 

REGISTRUJ SE