Info dan – Programi Evropske Unije za mala i srednja preduzeća

Beograd, 8. novembar 2017. godine – Privredna komora Srbije – RPK Severnobačkog upravnog okruga pozivaju Vas na Info dan „Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća“, koji će se održati u Subotici, u ponedeljak, 13. novembra 2017. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, Velika sala.

 

A G E N D A

12:00 – 12.10 Uvodno obraćanje

predstavnik PKS – RPK Severnobačkog upravnog okruga

12.10 – 12.30 Učešće MSP u EU programima – COSME i Horizon 2020

Jovana Stanojević, Privredna komora Srbije

12.30 – 13.10 EU programi i kreditne garancije za MSP

KOZME kredit – povoljniji uslovi za finansiranje MSP
Predstavnik „Banca Intesa“ banke
Predstavnik „UniCredit“ banke

Program za istraživanje i inovacije Horizont 2020 (InnovFin)
Predstavnik „ProCredit“ banke

Program za razvoj socijalnih i start-up preduzeća (EaSI)
Predstavnik „Erste Bank“ banke

13.10 – 13.25 Usluge Evropske mreže preduzetništva

Biljana Glišić, Privredna komora Srbije / Evropska mreža
preduzetništva (EEN)

13:25 – 13:45 Pitanja i odgovori

Osnovni cilj skupa je predstavljanje EU programa i finansijskih instrumenata za podršku malim i srednjim preduzećima i mogućnosti za njihovu primenu u Srbiji, kao i usluga Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima.

Nakon predstavljanja programa u otvorenoj diskusiji daćemo odgovore na Vaša pitanja i dodatne informacije u skladu sa Vašim potrebama.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je mr Nebojša Ševo, koordinator za usluge, 024/553-357.

Molimo Vas da učešće na skupu potvrdite do 10.11.2017. godine, na e-mail subotica@pks.rs.

Detaljnije