Info sesija o pozivu za podnošenje predloga projekata „Jačanje regionalne saradnje za promociju građanskog prostora u zemljama zapadnog Balkana“

Beograd, 3. septembar 2020. godine

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) objavila je poziv za podnošenje predloga pod nazivom „Jačanje regionalne saradnje za promociju građanskog prostora u zemljama zapadnog Balkana“.

Ovaj poziv je deo aktivnosti Regionalnog hub-a, a cilj poziva je podrška regionalnim mrežama i inicijativama u regionu zapadnog Balkana u njihovim naporima da podstaknu regionalnu saradnju između OCD u promociji građanskog prostora.

Građanske incijative, kao lokalni partner, pozivaju sve zainteresovane predstavnike mreža i inicijativa da prisustvuju informativnoj sesiji koja će biti održana online preko Zoom aplikacije.

Datum: 11. septembar 2020, petak, u 12:00 časova.

 

Prijavljeni učesnici će link z a pristup sesiji dobiti po zatvarnju prijava, 10. septembra.