Informativna sesija o institucionalnim grantovima

Beograd, 10. april 2020. godine – U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu za dodelu institucionalnih grantova u okviru Programa „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) održana je juče u online formatu.

Ivana Ćirković, Nacionalna tim liderka za ACT program, Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa i Marko Rakić, zadužen za upravljanje grantovima, praćenje i evaluaciju u okviru ovog programa, predstavili su poziv nakon čega su učesnici imali priliku uživo da postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.

Prezentaciju sa info sesije možete preuzeti OVDE.

Kompletan video snimak dostupan je klikom na sliku u nastavku.

Program „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji. Ovo je prvi od više poziva za dodelu finansijske podrške organizacijama građanskog društva u Srbiji koji će se realizovati u okviru ovog programa.

Cilj ovog Poziva je da osnaži građansko društvo za aktivnije učešće u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kao i efikasnije zastupanje interesa građana, posebno na lokalnom nivou.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje prijava za institucionalne grantove za organizacije građanskog društva na internet stranici projekta ACT.

Poziv je otvoren od 1. aprila do 13. maja 2020. godine.

Prijave se vrše elektronskim putem. Procedura prijavljivanja sa svim neophodnim koracima i objašnjenjima dostupna je na internet stranici act.civicatalyst.org  

 

Program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” finansira Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), a realizuju HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.