Informer i Telegraf povredili Kodeks novinara Srbije

Informer TelegrafBeograd, 14. januar 2015. – Komisija za žalbe Saveta za štampu utvrdila je da su dnevni list Informer i portal Telegraf povredili Kodeks novinara Srbije jer su  Albance nazivali „Šiptari“.

Tokom oktobra 2014. godine Informer i Telegraf objavili su niz tekstova u kojima su Albanci pogrdno nazivani „Šiptari“. Tim povodom je NVO Praxis je zajedno sa još 13 nevladinih organizacija, među kojima su i  Građanske inicijative, podneo žalbu Savetu za štampu, navodeći da je takav način izveštavanja nedospustiv i da pogrdno i kolokvijalno nazivanje određene grupe u medijima nije u skladu sa еtičkim stаndаrdom prоfеsiоnаlnоg pоstupаnjа nоvinаrа.

Komisija za žalbe Saveta za štampu usvojila je žalbu i donela odluku da su Informer i Telegraf povredili Kodeks novinara Srbije, tačnije tačku 1. Odeljka IV po kojoj se novinar mora suprotstaviti svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja, i tačku 4. Odeljka V, po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da diskriminaciju izbegne.

Savet za štampu je utvrdio i da je nesporno da sami Albanci, ili bar deo njih, reč „Šiptar“ doživljavaju kao uvredu, što bi za medije moralo biti dovoljno da izbegavaju upotrebu takve reči. Smernicama u Kodeksu novinara Srbije precizirano je da je „nedopustivo kolokvijalno, pogrdno i neprecizno nazivanje određene grupe“, u ovom slučaju pripadnika nacije čiji je zvaničan naziv u Srbiji Albanci. Takođe, Komisija je ocenila da je u ovom slučaju veoma bitan i kontekst u kojem je naziv upotrebljen. Posao medija je da informišu, a ne da dodatno podižu tenzije, izazvane ovoga puta incidentom na utakmici između Srbije i Albanije i komentarima tog događaja, te je insistiranje na upotrebi spornog termina prilikom izveštavanja o tom događaju posebno neprihvatljivo.

 

Žalbu su podneli:

 

NVO Praxis

Fond za humanitarno pravo

Fondacija za nove komunikacije Dokukino

Građanske inicijative

Indigo, Niš

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS

Novosadski humanitarni centar

Odbor za ljudska prava Leskovac

Praxis

Regionalni centar za manjine

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Udruženje građana “Eco family”, Novi Pazar

Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE SRBIJA“, Beograd

Zapadnobalkanski institut, Beograd

 

Više informacija možete naći ovde.