Institucije da ne guraju građane u sukob

Kuća ljudskih prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku najoštrije osuđuju poziv Ministarstva unutrašnjih poslova upućen građanima koji se pozivaju da prijavljuju nasilje i blokadu puteva. Apelujemo na institucije da se suzdrže od guranja građana u sukobe, jer time postaju saučesnici u potencijalnom ugrožavanju onih koji žele da ostvaruju svoja ustavom zagarantovana prava. Podsećamo MUP da ima obavezu da omogući Ustavom garantovano pravo mirnog okupljanja, čak i kada skup nije prijavljen. U skladu sa Ustavom RS i međunarodnim standardima blokada puteva predstavlja mirno okupljanje koje je policija dužna da zaštiti.

Obaveza policije je da spreči nasilje, a ne da svojim pozivom dodatno eskalira napetu situaciju i stvara atmosferu konfrontacije. Umesto da građanima omogući da iskažu stavove, MUP svojim postupcima podstiče nasilno razbijanje mirnog okupljanja i upotrebu prekomerne sile. Pozivom MUP-a produbljuju se podele u društvu i Ustavom garantovano pravo postaje privilegija jedne grupe građana, dok građani sa drugačijim stavovima ne mogu računati čak ni na fizičku bezbednost. Pozivi da se prijavljuju registarske tablice građana koji će u subotu od 14 časova učestvovati u nenasilnim protestima, izjava ministra Vulina da će policija primeniti nasilje, saopštenja fantomskih organizacija koje pozivaju na uništavanje privatnih automobila demonstranata i poziv predsednika Srbije da se policija u subotu skloni, doprinose osećaju straha, pravne nesigurnosti i podgrevaju već uzavrelu atmosferu u društvu.

Podsećamo da Ustav Srbije izričito zabranjuje političkim strankama da neposredno vrše vlast i da je potčinjavaju sebi. Policija treba da čuva mir i bezbednost svih građana, a ne da se obračunava sa njima po nalozima političkih stranaka. Institucije Republike Srbije treba da štite pravni poredak, a ne da se stavljaju u funkciju političke borbe i očuvanje moći predstavnika vlasti.

Zahtevamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležne institucije, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, građanima omoguće uživanje prava na mirno okupljanje i da rade na deeskalaciji napete situacije kojoj su svojim postupcima doprinele.