07 Jun Institucionalni oblici i mehanizmi učešća građana i građanki u procesu Evropskih integracija

031 Ucesce u procesu EU integracija

CIDEC – Dijalog građana i građanki za evropski konsenzus:

“Institucionalni oblici i mehanizmi učešća građana i građanki u procesu Evropskih integracija”

Preuzmi publikaciju (.pdf)