Isti novac neophodno bolje koristiti

IMG_9398Beograd, 27. novembar 2014. – Izvršna direktorka Građanskih inicijativa Maja Stojanović istakla je danas da brojne usluge socijalne zaštite, dnevni boravci, Svratište, SOS telefon za žene i deci žrtve nasilja, koje sprovode udruženja građana, neće biti u mogućnosti to više da rade, ukoliko država ne proširi domen davanja novca i njihovo finansiranje.

Građanske inicijative i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva predstavili su danas rezultate projekta “Jednaki u pružanju socijalnih usluga”.

Stojanović je, na konferenciji za novinare, rekla da je projekat sproveden u proteklih godinu dana i značajan je kako bi se u potpunosti primenio zakon o socijalnoj zaštiti i, pored centara za socijalni rad, uključila i udruženja građana. “U Srbiji imamo 700.000 korisnika socijalne zaštite, a premalo je centara za socijalni rad”, rekla je Stojanović.

“Mi imamo u poslednje vreme smanjenje davanja, ne samo kroz Ministarstvo koje vodi Aleksandar Vulin, već i na gradskom nivou, dosta usluga socijalne zaštite koje su ukinute ili smanjene i one se primenjuju horizontalno na sve korisnike usluga, što nije dobro”, rekla je ona.

Prema njenim rečima, ideja projekta nije da se izdvaja dodatni novac za finansiranje pružanja usluga, već isti novac da se bolje rasporedi.

“Kroz izgradnju kapaciteta, javno zastupanje i umrežavanje, trudili smo se da osnažimo organizacije civilonog društva kako bi mogle da se pozicioniraju kao relevantni pružaoci socijalnih usluga u svojim zajednicama, posebno za ranjive i marginalizovane grupe.”

Projekat “Jednaki u pružanju socijalnih usluga” namenjen je osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva iz Raškog i Zlatiborskog okruga za pružanje socijalnih usluga u svojim lokalnim zajednicama. Cilj projekta bio je da doprinese socijalnoj inkluziji kroz jačanje organizacija civilnog društva za aktivnije učešće u formiranju politika, procesu donošenja odluka i praksi na lokalnom i nacionalnom nivou. U sprovođenje projekta ativno je bilo uključeno 10 organizacija civilnog društva iz Novog Pazara, Tutina, Nove Varoši, Prijepolja i Priboja. Na osnovu podataka sa terena i iskustava tokom sprovođenja projekta pripremljen je “Priručnik za pružanje socijalnih usluga od organizacija civilnog društva”. Ovaj priručnik koristiće svakoj organizaciji koja želi da se usavrši u pružanju socijalnih usluga u Srbiji i sadržaće sve potrebne informacije, savete i izvore.

 

(Izvor: FONET)