Istraživanje o kapacitetima, odgovornosti i transparentnosti OCD u Srbiji

Pozivamo vas da učestvujete u istraživanju o kapacitetima, odgovornosti i transparentnosti organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji tokom 2020. godine. Verujemo da je vaše učešće u ovom istraživanju, tj. deljenje dosadašnjih iskustava o pomenutim temama, od velike važnosti za dalji razvoj civilnog sektora u Srbiji.

Za popunjavanje ovog upitnika biće vam potrebno 15 minuta, a mi bismo Vam bili zahvalni ako biste na pitanja iz upitnika odgovorili do utorka, 25. maja 2021.godine.

Dobijeni odgovori služiće za izradu Godišnjeg istraživanje o proceni organizacija civilnog društva u odnosu na Smernice za podršku EU civilnom društvu u regionu proširenja, u okviru EU TACSO 3 projekta koji finansira Evropska unija.

POPUNI UPITNIK

Istraživanje sprovodi Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN).

Prikupljeni podaci delimično će se koristiti i u istraživačke svrhe BCSDN-a u okviru projekta Regionalnog centra za razvoj civilnog društva, koji finansira SIDA.

Nalazi ovog istraživanja biće predstavljeni u izveštaju koji će biti javno dostupan. Izveštaj će biti osnova za identifikovanje prostora i sinergija za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva kroz EU TACSO 3 projekat, od kog će same organizacije civilnog društva imati direktne koristi.

Posebno ističemo da su vaši pojedinačni odgovori strogo poverljivi, anonimni i da neće biti povezani sa vašom organizacijom, kao i da će biti predstavljeni zajedno sa odgovorima drugih organizacija. Da bi se procenio kredibilitet i kvalitet odgovora dobijenih kroz ovaj upitnik, neki od odgovora će se proveriti upoređivanjem sa informacijama o organizaciji koje su javno dostupne.

Za sva pitanja u vezi sa istraživanjem ili ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte Dejanu Stevkovski putem imejla dejana@gradjanske.org.

Hvala vam na izdvojenom vremenu!

POPUNI UPITNIK