Izabran novi Upravni odbor Građanskih inicijativa

GI srpBeograd, 15.jul 2016.godine – Na održanoj godišnjoj sednici Skupštine Građanskih inicijativa, usvojen je godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj, kao i plan i program rada do kraja godine.  Sednici su prisustvovali Milan Podunavac, Vukašin Pavlović, Nada Korać, Nada Marinković i Rade Radovanović, Srđan Bogosavljević i Dubravka Velat i rukovodstvo udruženja.  Prisutni članovi skupstine su izrazili zadovoljstvo predstavljenim rezultatima i prezentovanim uspesima, posebno imajući u vidu kompleksnost situacije u kojoj Građanske danas rade, u odnosu na vreme kada su osnovane. Skupština je ovom prilikom izabrala novi Upravni odbor u sastavu – Ivana Ćirković,  Relja Dereta, Mia Vukojević, Žarko Puhovski i Srđan Bogosavljević.

Rad se nastavio konstitutivnom sednicom Upravnog odbora na kojoj je Ivana Ćirković izabrana za predsednicu UO, a Relja Dereta za potpredsednika UO.

Na sednici Upravnog odbora, za vršioca dužnosti izvršne direktorke izabrana je Bojana Selaković, dosadašnja programska menadžerka Građanskih inicijativa. Ona će obavljati funkciju izvršne direktorke do povratka Maje Stojanović sa porodiljskog odsustva.

Nakon formalnog dela, nastavljeno je neformalno druženje zaposlenih i članova uprave, gde se razgovaralo o aktuelnim društveno političkim temama, kao i o mogućnostima za dalje razvijanje Građanskih inicijativa, organizacije koje ove godine slavi 20.rođendan.

DSC_0821