Izazovi reforme javne uprave u Srbiji: Ključni nalazi izveštaja SIGMA 2017.

Beograd, 13.mart 2018.godine –  Dana 13. marta 2018, u hotelu Metropol, održana je radionica koju je SIGMA organizovala zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave kako bi javnosti predstavili SIGMA izveštaj za 2017. godinu o praćenju reforme javne uprave.

Događaj je okupio predstavnike iz organa Vlade, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, nezavisnih institucija, organizacija civilnog društva i donatora, kao i predstavnike Evropske komisije i Delegacije EU u Srbiji radi razmatranja postojećeg stanja i prioriteta kao i predloga za naredne korake.

Otvarajući skup, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić istakao je, da je Srbiji na osnovu ostvarenog napretka omogućeno da iz sektorke budžetske podrške EU dobije 80 miliona evra, što je, po njegovim rečima, motiv da Srbija nastavi intezivno sa sprovođenjem reformi.

Šef Delegacije EU u Srbiji, Sem Fabrici, mišljenja je da je reforma javne uprave, sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem, jedna od tri ključnih oblasti za pristupanje EU, ali da bi Srbija trebalo na njoj da radi ne radi pristupanja Uniji, već pre svega zbog svojih građana.

Na radionici su predstavljeni glavni nalazi i  preporuke iz Izveštaja o sprovođenju reforme javne reforme u Srbiji SIGMA 2017 koji je dostupan OVDE.  U Izveštaju je zabeležen napredak u odnosu na polaznu osnovu po ključnim oblastima za period od 2015-2017. Najveći napredak je ostvaren u okviru strateškog okvira reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama.

U okviru agende događaja i Centar za evropske politike predstavio je svoje,  do sada objavljene rezultate WeBER monitoring SIGMA principa u zemljama Zapadnog Balkana. WeBER je regionalni projekat organizacija civilnog društva koji se bavi monitoringom procesa reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu oslanjajući se na SIGMA principe, u kojem su i Građanske Inicijative uzele učešće. Prvi rezultati WeBER projekta dostupni su na sajtu projekta OVDE.