Izložba učeničkih radova posvećena kulturnom nasleđu Srbije i EU – Šta p(r)omisliš kada kažeš Evropska Unija?

set-seio-gi

Beograd, 28.septembar, 2016.godine – U okviru projekta “Šta p(r)omsliš kad kažeš Evropska unija?” Jelena Kolundžija, nastavnica Građanskog vaspitanja u Drugoj Ekonomskoj školi, održala je radionicu na kojoj je obrađena tema Srbija i EU – koliko su nam bliske kulture, vrednosti i identiteti. Ona je organiimg_0022zovala prvu učeničku akciju 2-2 koja je nosila naziv Kulturno nasleđe R.Srbije pod zaštitom UNESCO-a i kulturno nasleđe šest  država Evropske Unije pod zaštitom UNESCO-a, jednom rečju KULTURNA BAŠTINA SRBIJE I EVROPSKE UNIJE POD ZAŠTITOM UNESCO-a.

“Napravili smo šest grupa koje su radile po dva kulturna nasleđa, po jedno iz Srbije i po jedno iz Evropske Unije. Tako je  nastalo dvanaest panoa sa fotografijama i tekstom. Đaci su na izložbi u jednoj učionici naše škole svaki dan  od 26.-30.09.2016. u periodu od 13-14 časova vodili đake i nastavnike koji su posetili izložbu.” – rekla je Kolundžija. Ona je istakla da je pre desetak dana organizatorima manifestacije Dani evropske bastine -sekretarijat za turizam grada Beograda predlozila da ovu đačku izložbu uvrste u svoj program koji se održava od 22.09. do 02.10. i organizatori su je uvrstili,tako da se izložba nalazi na dnu 50. strane KATALOGA manifestacije Dani evropske baštine koju organizuje Grad Beograd.
img_0013

img_0015

Projekat “Šta p(r)omsliš kad kažeš Evropska unija?” sprovode Građanske inicijative , a finansira se iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za evropske integracije