07 Dec Izveštaj o ekonomskoj vrednosti neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj

unnamedBalkanska mreža za razvoj civilnog društva –  BCSDN sa ponosom predstavlja izveštaj“Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“. Pripremila ju je Dubravka Velat u okviru projekta Tekovine balkanskog civilnog društva uz podršku članica BCSDN mreže.

Ovo je prva ovakva studija koja daje detaljan uvid u trenutno stanje neprofitnog sektora u vezi sa prikupljanjem, obradom i prezentovanjem podataka u sedam država: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Publikacija daje informacije o kvalitetu i pouzdanosti podataka o ekonomskom uticaju sektora u ovim zemljama, uključujući izazove sa kojima se organizacije sreću pri prikupljanju relevatnih podataka. Takođe, ovo ekstenzivno istraživanje mapira i ilustruje finansijske kapacitete, veličinu, snage i vrednost sektora u odnosu na ukupnu ekonomiju. Ono će doprineti procesu legitimizacije neprofitnog sektora i njihovih aktivnosti širom regiona otkrivajući njegovu poziciju kao poslodavca i nosioca ekonomskog razvoja, koja se često zanemaruje.

Ova studija se odražava i na važnost neprofitnog sektora za društvo i podiže svest među nosiocima vlasti o važnosti podrške kroz nacionalne budžete i druge izvore.

Naposletku, očekuje se da će državne institucije u zemljama obuhvaćenim ovim istraživanje, prepoznati ekonomsku važnost organizacija civilnog društva, te osmisliti ključne strategije za ekonomsku održivost, kao i održivost ljudskih resursa u civilnom društvu.

Celokupnu studiju na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.