Izveštaj o proceni potreba civilnog društva u Srbiji za 2016.godinu

nar-naslovnaCilj ovog izveštaja je da pruži sveobuhvatnu procenu potreba civilnog društva u Srbiji, uključujući okruženje u kojem civilno društvo funkcioniše, snage i slabosti, kao i uticaj koji ima i izazove sa kojima se susreće.

Izveštaj je na engleskom jeziku.

Preuzmi izveštaj  NAR REPORT SRBIJA 2016