IZVEŠTAJ O PROCENI POTREBA NASTALIH USLED POPLAVA U MAJU 2014.

075 UdruzeniOrganizacije civilnog društva okupljene u ad-hoc pokretu “Udruženi građani za Srbiju” (#Udruzeni) istražile su potrebe opština i gradova u Srbiji nastale kao posledica poplava u maju 2014. Cilj istraživanja bio je da proceni reakciju sistema državne uprave i lokalnih samouprava na ekstremne događaje poput poplava. Prikupljene su informacije o radu državnih organa na proceni štete, koordinaciji između različitih nivoa vlasti i odnosu prema posebno ugroženim grupama. Analizirana je i politika pomoći ugroženima, pre svega kroz istraživanje kolektivnih centara. Izveštaj sadrži informacije sakupljene do kraja avgusta 2014. godine.

Preuzmi publikaciju (.pdf)