09 Jan Izveštaj o rezultatima primena mera socijalne politike

066 Socijalna politikaOva analiza nastala je u 2012. kao deo prve godine projekta Inicijative za praćenje socijalne politike, koji realizuje Koalicija sedam kontakt organizacija civilnog društva (KOCD). Nosilac projekta su Građanske inicijative, a finansijski ga podržava Ambasada Kraljevine Norveške. U izveštaju je analizirana primena Zakona o socijalnoj zaštiti u odnosu na ranjive grupe mladih, dece, izbeglih i raseljenih lica.

Preuzmi publikaciju (.pdf)