Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformacija narativa

Tokom čitavog posleratnog perioda na zapadnom Balkanu, žrtve rata imale su samo marginalnu ulogu. Oni su uglavnom ostali izvan razvoja procesa tranzicione pravde (TP) za suočavanje sa ratnom prošlošću. 

Kroz projekat Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformacija narativa, koji će trajati od 2021. do 2023. godine, radićemo, zajedno sa partnerima, sa grupama žrtava na Kosovu, u Srbiji i Severnoj Makedoniji na jačanju (institucionalnih) kapaciteta, poboljšanju kvaliteta njihovih inicijativa i projekata i stvaranju dubljih odnosa između različitih grupa žrtava, istovremeno ih povezujući sa mladim aktivistima i umetnicima.

Ovaj projekat zajednički sprovode holandska organizacija PAX, zajedno sa Međunarodnim centrom za tranzicionu pravdu (ICTJ), INTEGROM i Novom socijalnom inicijativom (NSI) sa Kosova, Mirovnom akcijom iz Severne Makedonije i Građanskim inicijativama iz Srbije.