Javna diskusija o ostvarenosti prava deteta u Bujanovcu

Bujanovac , 12. april 2017 godine – U maloj sali doma kulture ˝Vuk Karadžić˝ održana je Javna diskusija o ostvarenosti prava deteta u Bujanovcu, koje su Građanske Inicijative iz Beograda organizovale sa Otvorenim klubom iz Niša. Cilj javne diskusije je bolje sagledavanje značaja poštovanja Konvencije o pravima deteta na lokalnom nivou i kreiranje mehanizama za zaštitu prava deteta.

Na skupu su učestvovali predstavnici donosioca odluka lokalne samouprave, centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih institucija, škola, ODC i koordinaciono telo za P.M.B.

Skup je otvoren ličnim pričama dece koja govore o kršenju prava deteta: nedostatku participacije, problemu diskriminacije među vršnjacima, siromaštvu dece i problemu sa udžbenicima.

Na skupu je podržana inicijativa dece i mladih, koji su uključeni u projekat ˝Dečija prava u priči i praksi˝, da opština Bujanovac donese odluku o finansiranju neformalnih grupa koja bi omogućila učenicima da realizuju svoje ideje i da budu aktivni kada je u pitanju realizacija njihovih prava. Kao problemi koji zahtevaju rešenje na osnovu ove diskusije izdvojili su se: incijativa da se podnese peticija za besplatan prevoz učenika osnovnih i srednjih škola, nedostatak užine u školama, inciranje osnivanja saveta za decu u okviru opštine kao i donošenje lokanog akcionog plana za decu. Dogovoreno je da se nastavi sa edukacijom o pravima deteta i bolja  saradnja između relevantnih institucija kako bi se unapredilla prava deteta i osiguralo poptuno poštovanje Konvencije o pravima deteta. Vršnjačko nasilje i digitalna opasnost zahtevaju edukaciju stručnih lica zbog nedostataka iskustva da se nose za ovim situacijama. Od policije je zatražena pojačana kontrola u malim mestima gde maloletna lica voze bez vozačke dozvole, koji se kao fenomen pojačao. Specifični problem ove opštine ostaje obrazovanje nacionalnih manjina gde učenici albanskih škola imaju problem sa udžbenicima na maternjem jeziku kako se istaklo zbog političkih problema, dok Romska zajednica ima problem sa osipanjem učenika, iako se dosta radilo na raznim projektima, nedostaje puna podrška institucija da se taj problem reši. Novi fenomen u srednjim školama je pohađanje vanredne nastave jer se više učenika odlučuje da rade privatno ili povremeno  u inostranstvu.

Na osnovu diskusija na ovom skupu, mladi i ostali učesnici uradiće plan kampanje i pokušaće da kreiraju neki od mehanizama zaštite prava deteta na lokalnom nivou. Neke od preporuka koje su definisane naovom skupu će naći mesto i u preporukama za ratifikaciju OP3 koje će biti upućene nacionalnim ministarstvima i Vladi Republike Srbije.

Nakon ovog sastanka tridesetak mladih ljudi koji su bili uključeni u prethodne aktivnosti (treninzi, radionice,  javna diskusija)  izrađuju akcioni plan lokalne kampanje i platformu na kojoj se on bazira. Osim promotivnih aktivnosti, mladi će kreirati predlog mehanizma zaštite prava deteta za koji će zagovarati kod donosioca odluka.

Projekat  „Dečija prava u priči i praksi“ (Child rights in stories and practice)  sprovodi Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub u partnerstvu uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.