Javne konsultacije o EU fondovima u novoj finansijskoj perspektivi

Beograd, 22. januar 2018. godine – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u javnim konsultacijama čiji je cilj da se prikupe mišljenja svih zainteresovanih o budućnosti EU fondova u oblastima mobilnosti i promocije EU vrednosti, a u sklopu planiranja nove finansijske perspektive EU, koja počinje nakon 2020. godine.

Među EU fondovima na koje se odnosi upitnik je i program Evropa za građane i građanke, ali i programi Kreativna Evropa, Erazmus+, kao i drugi fondovi dostupni učesnicima iz Srbije. Upitnik mogu popuniti svi zainteresovani, a posebno akteri koji su aktivni u oblasti mobilnosti, učenja i treninga, volontiranja, humanitarnog rada i solidarnosti, omladinskog rada, mobilnosti radne snage, kulture, medija i umetnosti, građanstva i vrednosti itd.

Tokom 2018. godine Evropska komisija će pripremiti sveobuhvatan predlog izgleda programa EU u novoj finansijskoj perspektivi, a čiji će cilj biti da odgovori na glavne potrebe građana EU prostora.

Važno je da se u ove konsultacije uključi što širi krug aktera iz Srbije, s obzirom na proces pregovora o pristupanju EU, ali i uzimajući u obzir da akteri iz Srbije već uveliko koriste sredstava iz brojnih EU programa. Ovaj vid finansiranja razvojnih projekata postaje sve značajniji za domaće aktere, a u planu je otvaranje još nekih EU programa za domaće korisnike.

Prilozi se dostavljaju putem online upitnika.

Konsultacije su otvorene u periodu od 10. januara do 8. marta 2018. godine.

Više informacija i upitnik su dostupni ovde.