01 Apr Javne konsultacije sa organizacijama civilnog društva i mrežama OCD na Zapadnom Balkanu i Turskoj

TACSOBeograd, 1. april 2014. – Kao što je predviđeno Radnim programom za dodelu grantova 2015, objavljenom 13. marta, koji možete pogledati na ovom linku,  DG NEAR će uskoro objaviti  Poziv za IPA  projekte za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva pod nazivom ’’Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva”. Ishodi ključnih elemenata koji  su planirani da budu uključeni u Vodič za apliciranje  za  gore pomenuti  Poziv, prikazani su u nastavku.

TACSO će upravljati ovim konsultacijama i prikupiti inpute i komentare, a isti treba poslati najkasnije do ponedeljka 13. aprila 2015 godine. Komentari  na engleskom jeziku šalju se na e-mail adresu  comments@tacso.org.

Više informacija možete naći na sledećem linku