JAVNI POZIV za kandidovanje predstavnika organizacija civilnog društva za učešće u konferenciji „Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Promišljanje Evrope i Zapadnog Balkana“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije „Evropa za građane i građanke” u Srbiji, i Beogradska otvorena škola, kao korisnik operativnog granta u okviru ovog EU Programa, organizaciju 18. i 19. septembra 2017. godine u Beogradu regionalnu konferenciju pod nazivom „Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Promišljanje Evrope i Zapadnog Balkana“ („Move.Link.Engage. Rethinking Europe and Western Balkans”). Konferencija se održava uz podršku programa „Evropa za građane i građanke” i ambasade Kraljevine Švedske u Republici Srbiji.

Cilj konferencije je da promoviše i ohrabri regionalni pristup rešavanju zajedničkih društvenih problema, posebno kroz program EU „Evropa za građane i građanke”, kao jedan od važnih instrumenata koji mogu biti korišćeni za jačanje saradnje regionalnih aktera. Konferencija takođe teži da doprinese unapređenju reformi koje se sprovode u regionu u okviru evropskih integracija, a posebno da podstakne aktivno učešće OCD u ovim procesima i razvijenu saradnju između javnog i civilnog sektora. Tematski deo konferencije obuhvata oblasti kao što su: debata o budućnosti EU, Berlinski proces, uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija, perspektive za jačanje regionalne saradnje mladih, kao i regionalna saradnja na polju zaštite životne sredine.

Prvog dana konferencije predviđena je radionica za upoznavanje i umrežavanje organizacija civilnog društva iz Srbije i regiona, koje će u nekoliko radnih grupa raditi na razvijanju projektnih ideja u okviru programa „Evropa za građane i građanke”. Na ovaj način, učesnici konferencije imaće priliku da se upoznaju sa ključnim aspektima ovog EU programa, procesom razvoja projektnih aplikacija u okviru ovog EU programa, kao i da uspostave partnerstva sa kolegama iz regiona.

Napominjemo da je radni jezik konferencije engleski, a nacrt agende je dostupan u prilogu.

Pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva zainteresovani da aktivno učestvuju na spomenutoj radionici a zatim i na ostatku konferencije, da popune priloženi prijavni formular. Prijavni formular se sastoji iz osnovnih podataka o učesniku, profilu organizacije civilnog društva iz koje dolazi i nacrta projektne ideje i potrebno je popuniti ga na engleskom jeziku.

Popunjene formulare potrebno je poslati najkasnije do 17avgusta 2017. godine u 15:00 časova na adresusanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs, sa naznakom „Prijava za konferenciju Move.Link.Engage 2017”.

Budući da je broj učesnika koji će imati priliku da prisustvuje konferenciji, a naročito prvom delu koji se odnosi na umrežavanje samih organizacija i razvijanje projektnih ideja u okviru EU programa „Evropa za građane i građanke“ vrlo organičen, posebna Komisija, sastavljena od predstavnika Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Beogradske otvorene škole, izvršiće selekciju organizacija, na osnovu dostavljenih prijava.

Izabranim učesnicima konferencije koji dolaze izvan Beograda biće obezbeđen smeštaj za vreme trajanja konferencije, a putni troškova biće refundirani u visini cene povratne autobuske karte.

Više informacija o Programu „Evropa za građane i građanke” dostupno je na sajtu Kancelarije. Za sva dodatna pitanja zainteresovani mogu kontaktirati Sanju Atanasković Opačić, iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, na navedenu elektronsku adresu ili putem telefona (011) 3130 968.

Javni poziv

Agenda

Prijavni formular

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom