JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA UČEŠĆE U KONSULTATIVNOM SASTANKU

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
ZA UČEŠĆE U KONSULTATIVNOM SASTANKU

povodom izrade teksta Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Građanskim inicijativama poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da prijave svoje učešće u konsultativnom sastanku povodom izrade teksta Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Sastanak će se održati 14. decembra 2017. godine u Beogradu, u Kući ljudskih prava i demokratije, Ulica Kneza Miloša 4, sa početkom u 11.00 časova.

Cilj skupa je predstavljanje teksta Predloga Uredbe koji je izradila Radna grupa radi finalnih konsultacija.

Prijavu učešća na skupu potrebno je dostaviti najkasnije do 12. decembra 2017. godine na e-adresu: milica@gradjanske.org

Tekst Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja biće dostavljeni naknadno.

Napomena: Organizatori nisu u mogućnosti da nadoknade troškove prevoza predstavnicima organizacija civilnog društva koji nisu iz mesta u kom se skup održava.

Agenda događaja

Predlog uredbe