Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

Opština Kanjiža i Nacionalna služba zapošljavanja – Filijala Kikinda objavljuju poziv za realizaciju programa stručne prakse u 217.godini.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog sa teritorije Opštine Kanjiža za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Javni poziv je otvoren do 30.06.2017.godine.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Više detalja možete videti na njihovom sajtu OVDE.