Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu u Nišu

OGP set logo

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa strateškim opredeljenjima nadležnih državnih organa i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilju što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa TACSO Resursnim centrom Građanskih inicijativa i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavljuje se dve nedelje pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavljena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana. Proces prikupljanja komentara na odgovarajućem obrascu odvijaće se u periodu od 1. do 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavljeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija, održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva – u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Nišu održava se 19. avgusta 2016. godine, u sali hotela My Place (Kej 29. decembra 22) u periodu od 11,30 do 15,00 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva (sa sedištem van teritorije Beograda i Vojvodine) predstavnike/ceorgana jedinica lokalne samouprave da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u Nišu. Na sastanku će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

Program_Konsultativni sastanak o AP za POU u Nišu

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu dejana@gradjanske.org najkasnije do 18. avgusta 2016. godine do 12 časova sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP u NI”.

NAPOMENA:  TACSO RC Građanskih inicijativa će refundirati putne troškove učesnika/ca konsultativnog sastanka u Nišu u visini cene autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

TACSO RC footer 2016