Javni poziv za učešće na konsultativnom sastanku o Akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu u Novom Sadu

OGP set logoMinistarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), u skladu sa zacrtanim ciljevima nadležnih organa državne uprave i relevantnim predlozima i sugestijama koje su dostavile organizacije civilnog društva.

U cilju što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Akcionog plana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa TACSO Resursnim centrom Građanskih inicijativa i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da će se javne konsultacije održati u periodu od 1 – 22. avgusta 2016. godine.

U skladu sa načelima inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, radna verzija Akcionog plana objavljuje se dve nedelje pre početka javnih konsultacija, radi pripreme učesnika. Objavljena radna verzija Akcionog plana nije konačna i podložna je izmenama od strane nadležnih organa i članova Posebne međuministarske radne grupe za izradu Akcionog plana. Sa sadržajem Akcionog plana možete se upoznati ovde. Proces prikupljanja komentara na odgovarajućem obrascu biti u periodu od 1 – 22. avgusta 2016. godine, kada će Obrazac za komentare i Obrazac za predlaganje nove mere biti objavljeni na internet stranicama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U okviru javnih konsultacija,  održaće se tri konsultativna sastanka sa organizacijama civilnog društva – u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Konsultativni sastanak u Novom Sadu održava se 9. avgusta 2016. godine, u Plavoj Sali Skupštine grada Novog Sada (Žarka Zrenjanina 2) u periodu od 10,00 – 14,30 časova.

Pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva sa sedištem na teritoriji Vojvodine, predstavnike/ce pokrajinskih i organa jedinica lokalne samouprave da se prijave za učešće na sastanku koji će se održati u Novom Sadu. Na sastanku će se razmatrati tekst radne verzije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016. do 2017. godine.

 Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu dejana@gradjanske.org najkasnije do 8. avgusta 2016. godine do 12h sa naznakom „Prijava za učešće na skupu OGP u NS”.

 Agendu možete preuzeti ovde: Program_Konsultativni sastanak o AP za POU u NS

NAPOMENA:  TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa će  refundirati putne troškove učesnika/ca konsultativnog sastanka u Novom Sadu u visini cene autobuske karte, pri čemu je potrebno priložiti autobusku kartu ili potvdu o visini cene karte.

TACSO RC footer 2016