15 May Javno zastupanje u lokalnoj zajednici za poboljšanje položaja nevladinih organizacija

019-Javno-zastupanje-u-lokalnoj-zajednici-za-pobolj-anje-polo-aja-nevladinih-organizacijaec28Građanske Inicijative maj 2006. godine

Preuzmi publikaciju (.pdf)