Kako da prijavim skup?

Kako da prijavim skup?

 

Da li moram da prijavim skup?

Po zakonu, sva okupljanja sa više od dvadeset učesnika, koja se održavaju na otvorenom prostoru, moraju da se prijave organima reda, osim u tačno određenim slučajevima. 

Ne postoji obaveza da se prijave skupovi u zatvorenom prostoru, verska okupljanja u verskim objektima, kao ni svadbe, sahrane, vašari i druga “tradicionalna narodna okupljanja”. Takođe, državni organi ne podležu obavezi prijavljivanja. Parade, jubileje i druge manifastacije koje oni organizuju ne moraju nikome da prijavljuju. 

Još jedan izuzetak su spontana okupljanja — time se smatraju okupljanja koja nastaju spontano, kao neposredna reakcija na neki događaj, i koja nemaju organizatora koji bi mogao ili morao da ih prijavi. 

Ko može da prijavi skup?

Ako imaš ličnu kartu, pasoš ili neki drugi identifikacioni dokument — možeš da prijaviš skup. Zakon ne postavlja ograničenja u pogledu toga ko može da bude organizator jednog javnog okupljanja. Ako skup organizuje neformalna grupa građana, bilo ko od njih može da ga prijavi u svoje ime, a to isto tako može i registrovano udruženje ili neko drugo pravno lice. 

Kome i kako da prijavim skup?

Prijavu javnog okupljanja podnosiš pismeno, Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tačnije, podnosiš je policijskoj stanici u opštini gde se nalazi mesto okupljanja. Ako je predviđeno da se skup kreće i prođe teritorijom više opština, prijavljuješ ga policijskoj stanici opštine u kojoj skup počinje. 

Prijava mora da se podnese najmanje pet dana pre planiranog trenutka održavanja skupa. Možeš lično da je odneseš u stanicu, a možeš i da je pošalješ kao preporučeno pismo ili mejlom. 

Kako izgleda prijava?

Ne postoji formular, niti tačno određena pravila kako prijava mora da izgleda. Nije bitno kako je nasloviš, kojim fontom je otkucaš ili kako rasporediš njen sadržaj, sve dok sadrži sve neophodne informacije.

Tako, u prijavi obavezno moraš da navedeš sledeće:

1. Podatke o organizatoru: Prijava mora da sadrži ime i prezime, broj lične karte, pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i kontakt telefon osobe koja će se voditi kao organizator okupljanja. Organizator po zakonu ima određene obaveze, i za njihovo (ne)ispunjenje će odgovarati lice koja je kao takvo navedeno u prijavi.

2. Podatke o vođi okupljanja i licu odgovornom za rad redarske službe: Organizator u prijavi može (a ne mora) da navede nekog drugog kao vođu okupljanja

3. Program i cilj javnog okupljanja: Potrebno je, takođe, da u par rečenica obrazložiš kojim povodom se skup organizuje, i kako je planirano da se odvija.

4. Podatke o redarskoj službi;

5. Podatke od interesa za bezbedno i nesmetano održavanje okupljanja;

6. Ako je skup u pokretu — trasu kretanja, mesto polaska i mesto završetka i način kretanja učesnika.

Ako prijava ne sadrži sve ove podatke, ona je nepotpuna, i policija će ti tražiti da je u roku od 12 časova dopuniš svim informacijama koje nedostaju. Ako to ne uradiš u zadatom roku, smatra se kao da nikad nije ni podneta.