Katalog usluga Resurs centra za organizacije civilnog društva u Srbiji

PREUZMITE KATALOG USLUGA RESURS CENTRA

 

Resurs centar je osmišljen da unapredi kapacitete organizacija civilnog društva  i neformalnih grupa u Srbiji, kroz organizovanje obuka, osnaživanje mreža, pružanje saveta, mentorsku podršku i objavljivanje korisnih priručnika.

Sve usluge koje RC pruža su nastale iz prethodnih aktivnosti koje su sprovodile Građanske inicijative uz podršku TACSO projekta. Nakon što je projekat završen, Građanske inicijative su nastavile da  funkcionišu kao Resurs centar, a u međuvremenu su se pridružile i partnerske organizacije:
Forca, Narodni parlament, BUM, Trag fondacija, Srbija u pokretu, Catalyst Balkans i Centar za socijalne politike.

Kako bi se bolje odgovorilo na potrebe civilnog društva Resurs centra se decentralizovao i sada, pored nacionalnog koji vode Građanske inicijative, postoje i tri lokalna Resurs centra – Požega (Forca) za zapadnu Srbiju, u Leskovcu (Narodni parlament) za južnu Srbiju i Bečeju (BUM) za teritoriju Vojvodine.

Katalog usluga Resurs centra za 2019. godinu sadrži informacije o svim tipovima podrške koje će nacionalni i lokalni Resurs centri pružati ove godine. 

Usluge Resurs centra namenjene su udruženjima, fondacijama i zadužbinama, neformalnim grupama građana, lokalnim inicijativama, državnoj upravi na lokalnom i nacionalnom nivou, donatorskoj
zajednici, biznis zajednici, medijima i građanima.