Kolping centar radi na svom strateškom planu

U Novom Sadu su 15. i 16.marta, treneri TACSO Građanskih inicijativa, resursnog centra, facilitirali proces strateškog plana. U prostorijama Kolping centra, učesnici/ce radili su na izradi trogodišnjeg strateškog plana i kako dalje da se pozicioniraju u oblastima brige o starima i omladinskog aktivizma i volontarizma. Sa druge strane, vodili su razgovore  o tome kako da podstaknu dalji rast Kolping porodica. Treneri Đurđa Đukić i Dane Pribić nastaviće da pružaju mentorsku podršku.


TACSO
Resursni centar Građanskih inicijativa uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji raspisao je poziv za tehničku podršku pojedinačnim organizacijama civilnog društva. Cilj ovog programa je jačanje organizacija civilnog društva za strateško planiranje i javno zastupanje, kako bi u potpunosti ostvarile svoj potencijal za društvene promene u oblastima u kojima deluju.