Komentari na Nacrt Građanskog zakonika

b.800.600.0.1.stories.vesti.2016.zima.skola-prirodnog-prava.1Za potrebe TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa, prof. dr Dragan Golubović, pripremio je analizu i predlog izmena odredbi Nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja i fondacije

 

Analizu možete preuzeti ovde : Komentari nacrt Građanskog zakonika