Komitet za ljudska prava UN – preporuke za Srbiju

 

Beograd, 28.mart 2017.godine – Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija doneo je zaključna razmatranja za Srbiju. U nastavku vam dostavljamo deo prevoda koji se odnosi na slobodu izražavanja i medija i civilno društvo.

Ceo izveštaj na engleskom jeziku možete videti OVDE.

 

Sloboda izražavanja

Komitet je zabrinut zbog izjava javnih funkcionera kojim javno prozivaju i zastrašuju medijske radnike, i zbog sužavanja prostora za javnu raspravu i naročito zbog gonjenja novinara i aktera civilnog društva zbog izražavanja svojih stavova i mišljenja. Konstatujući privatizaciju medija, Komitet je i dalje zabrinut zbog  nedostatka transparentnosti vlasništva medija i javnih uticaja na neke medije. Komitet je takođe zabrinut zbog aspekata primene Zakona o javnom okupljanju od 26. januara 2016. koji ometaju, umesto da olakšavaju pravo na slobodu okupljanja.

 

Država potpisnica treba da: (a) preduzme hitne korake da obezbedi efikasnu zaštitu medijskih radnika od svih oblika zastrašivanja i osigurati da se svi slučajevi propisno istraže i počinioci ovih dela zastrašivanja gone i adekvatno sankcionišu; (b), se uzdrže od krivičnog gonjenja novinara, branitelja ljudskih prava i drugih aktera civilnog društva kao sredstva za odvraćanje ili obeshrabrivanje da slobodno izražavaju svoje mišljenje; (c) preduzime korake da osigura transparentnost vlasništva u medijima i da privatizovanim medijima osigura slobodnu i nezavisnost u skladu sa Opštim komentarom br 34 Komiteta (2011)  koji se odnosi na slobodu mišljenja i izražavanja; i (d) razmatra primenu Zakona o javnom  okupljanju od 26. januara 2016, kako bi se osigurala kompatibilnost sa Paktom.