Komunizam i postkomunizam

003 Komunizam i postkomunizamJakub Karpinski
Komunizam i postkomunizam
Građanske inicijative
1998, Novi Sad

”KOMUNIZAM I POSTKOMUNIZAM” – Kaprinski objašnjava uzroke uspona socijalstičkih društava, razloge njihovog slabljenja i navodi neke od mogućih izlaza iz ovakvih političkih sistema.