Konflikti i politika

004 Konflikti i politikaJakub Karpinski
Konflikti i politika
Građanske inicijative,
1998, Novi Sad

”KONFLIKTI I POLITIKA” – u ovoj knjizi Karpinski dovodi u vezu ”političko znanje” i mogućnost konflikata među nacijama, gde objašnjava vrste sukoba i povode koji ih uzrokuju.